Projektowanie pomieszczeń Opole

Wybierając lokal mieszkalny lub przestrzeń biurową oprócz kwestii funkcjonalnej oraz wielkości lokalu bierzemy pod uwagę na walory związane z estetyką miejsca. Współcześnie projektowanie wnętrz cieszy się znacznym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem powierzyć zaaranżowanie danego lokalu do użytkowania specjaliście. A co robi konkretnie architekt wnętrz? Wbrew krzywdzącym stereotypom, nie tylko przestawianiem drobnych dekoracji. Architekt wnętrz to osoba z wyższym wykształceniem, mający nie tylko zmysł artystyczny, ale głównie umiejętności jego zastosowania w praktyce. W skład czynności związanych z zawodem projektanta wchodzą: tworzenie programów przestrzenno – funkcjonalnych, a także nadzór nad przebiegiem procesu, oraz poszczególnymi pracownikami przy danym projekcie.projektowanie wnętrz Opole
Projektant wnętrz powinien także prowadzić analizy – tak okolicy zewnętrznej jak i środka budynku, pod kątem działania różnorodnych instalacji, urządzeń wentylacji czy zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Oczywiście opracowanie koncepcji estetycznej wnętrz to również zadanie dekoratora. Obejmuje ono ponad to: selekcja surowców, decydowanie o sposobie prowadzenia prac nad projektem, dobór indywidualnych instalacji, sprzętów, a nawet – ich tworzenie od podstaw. Dobry architekt wie, że istotne bywa również zapewnienie prawidłowej akustyki w pomieszczeniu. Plany architektoniczne powinny gwarantować nie tylko estetykę pomieszczenia, lecz równocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Poczucie estetyki, nie powinno przyćmiewać od wygody użytkowania.
Zobacz filmik