NTM to nazwa choroby, z jaką ma problem znaczna część społeczeństwa w naszym kraju.